Slovensko je hokejová, futbalová, cyklistická krajina a takto by sme mohli vymenovať takmer všetky športy, ktoré jestvujú. Áno, Slovensko má šport vo veľkej obľube a nasvedčujú tomu aj prieskumy. Až 80 % Slovákov sa zaujíma o šport. Zo všetkého najviac milujeme úspech slovenského športu vo svete.

Hoci sme každú chvíľu svedkami Svetových úspechov, musíme sa pravde pozrieť priamo do očí. Šport na Slovensku stále nie je pripravený nielen na budúcnosť, ale ani na súčasnosť. Stále čaká na impulz, aby sa dokázal presadiť aj v 21. Storočí. Aby to dokázal, musí byť o krok vpred ako všetci ostatní.

80%

nebudujme šport len na úspechoch, buďme v športe viac proaktívni …

Ak by sa podarilo šport viac marketingovo aktivizovať, firmy na Slovensku by mu viac dôverovali a podporovali ho ešte výraznejšie. Nie preto, že ho budú považovať za charitu, ale preto, že ho môžu efektívne využiť vo svojej marketingovej komunikácii.

gymnastika
Čo robíme
Vaše ciele môžu byť rôzne. Chcete …

Aby sa váš šport stal príťažlivý pre potenciálnych sponzorov a partnerov?

Aby sa váš Šport dostal viac do povedomia ľudí?

Aby vaše komunikačné kanály dosahovali vyššiu návštevnosť?

Aby ste sa Stali dôveryhodným partnerom pre potenciálnych sponzorov?

OBOR a jeho ľudia chcú, aby sa slovenský šport pretekal s najlepšími na každej úrovni a na tej marketingovej nemal žiadnu konkurenciu. Firmám, pôsobiacim na Slovensku, zároveň ukážeme, prečo by šport nemali prehliadať.

Nasmerujeme vás, ako môžete mať svoj šport pod marketingovou kontrolou.

hokej
Čo robíme
Slovenský šport dobehla nečinná minulosť

Analýza a stratégia

Analýza a stratégia

Prvý krok k úspešnému športovému marketingu je detailná analýza aktuálneho stavu a stanovenie vhodnej stratégie na nasledujúce obdobie.

Čo urobíme my?

  • Pomôžeme vám zadefinovať si krátkodobé i dlhodobé ciele.
  • Zanalyzujeme športový trh, ale aj samotný šport.
  • Stanovíme potenciál športu.
  • Detailne sa pozrieme na konkurenciu.
  • Vyčíslime počet televíznych divákov a fanúšikov.
  • Odhalíme zákaznícky potenciál.

Po tom všetkom si spoločne určíme jednotlivé kroky, ktoré budú viesť k dosiahnutiu vašich cieľov.

Mediálno-športové výstupy

Mediálno-športové výstupy

Heslo „Šport pod kontrolou“ v sebe zahŕňa aj štandardné a neštandardné mediálne výstupy, vzťahy s novinármi, v prípade potreby krízovú komunikáciu.

Cieľom je, aby samotný šport, teda vy, bol zdrojom exkluzívnych informácií, po ktorých prahnú všetky médiá a verejnosť. Premyslená aktivita v tomto bode nám zabezpečí, že sa stanete dodávateľom textových, ale aj foto a video športových informácií. Najväčšou výhodou je, že smer obsahu aj formy udáte vy a nie tretia strana. Šport sa tak stane producentom a prinesie informácie, ku ktorým sa nemôže dostať nikto iný.

Digitálne a online riadenie športu

Digitálne a online riadenie športu

Video, Facebook, Instagram, Youtube, zákulisie… To všetko sú kanály a prostriedky, ktoré šport posúvajú do 21. Storočia.

Napriek tomu, že svet sociálnych sietí a života na nich sa posúva vpred míľovými krokmi, veľké množstvo športov či športových organizácií ich podceňuje. V súčasnej rýchlej a digitálnej dobe sú však sociálne siete kľúčovými komunikačnými kanálmi, na ktorých musí byť aktívny každý, kto chce byť úspešný.

Športové emócie, zážitok, zábava zanechávajú vo fanúšikoch stopu, s ktorou sa chcú firmy spájať, ukazovať sa na verejnosti a ktorú chcú aj hrdo podporovať.

Komunikácia spojenia so športom

Komunikácia spojenia so športom

Poznáme veľa spoločností, ktoré šport podporujú už dlhšiu dobu, no stále nevidia výsledok.

Ak sa šport pre firmy nestane požadovaným komunikačným kanálom, ktorý im pomôže v raste znalosti značky, predaja alebo v budovaní vzťahov s partnermi, prestanú ho vnímať ako užitočného a zaujímavého partnera. Dajú mu preto nálepku „charita”. My sa s vami podelíme o naše skúsenosti z najpopulárnejšieho športu na Slovensku a poradíme vám, ako dosiahnuť požadované výsledky.