Šport pod kontrolou

Slovensko je hokejová, futbalová, cyklistická krajina a takto by sme mohli vymenovať takmer všetky športy, ktoré jestvujú. Áno, Slovensko má šport vo veľkej obľube a nasvedčujú tomu aj prieskumy. Až 80 % Slovákov sa zaujíma o šport. Zo všetkého najviac milujeme úspech slovenského športu vo svete.

Hoci sme každú chvíľu svedkami Svetových úspechov, musíme sa pravde pozrieť priamo do očí. Šport na Slovensku stále nie je pripravený nielen na budúcnosť, ale ani na súčasnosť. Stále čaká na impulz, aby sa dokázal presadiť aj v 21. Storočí. Aby to dokázal, musí byť o krok vpred ako všetci ostatní.

80%

nebudujme šport len na úspechoch, buďme v športe viac proaktívni …

Ak by sa podarilo šport viac marketingovo aktivizovať, firmy na Slovensku by mu viac dôverovali a podporovali ho ešte výraznejšie. Nie preto, že ho budú považovať za charitu, ale preto, že ho môžu efektívne využiť vo svojej marketingovej komunikácii.

swimm banner
Pre firmy

Zhodnotenie investícií do športu

Firmy sa potrebujú venovať viac športovému marketingu, aby zhodnotili svoje investície do športu

OBOR vníma šport na Slovensku ako ďalší efektívny komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého môžu firmy komunikovať so svojou cieľovou skupinou. Firmy už nemusia komunikovať len cez štandardné mediatypy ako televízia, rádio či internet. Novým mediatypom sa môže stať šport a športovec a štandardné mediatypy môžeme využiť len ako doplnok. V konečnom dôsledku práve logo spoločnosti na dresoch športovca či mantineloch, ale aj športová reklama spoločnosti v televízii prehlbuje spojenie športu s danou firmou.

Spoločnosti nemusia šport a športovcov vnímať len ako obyčajnú charitu. Pre nás je šport veľmi účinný komunikačný prostriedok, prostredníctvom ktorého môžeme neštandardnou formou osloviť nových klientov. Šport v sebe ukrýva neobjavený marketingový potenciál, ktorý môže firmu spojiť s unikátnym športovým zážitkom, zábavou, úspechom a emóciou. Slovenská firma OBOR, špecializujúca sa na športový marketing, dôverne pozná naše športové prostredie. Vieme, čo šport ponúka, aký zásah môže dosiahnuť a čo od neho môže firma požadovať, aby naplnila svoje marketingové i obchodné ciele.

biatlon banner
Pre šport

Potenciál ešte nebol objavený

Na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti športového marketingu zastávame názor, že marketingový potenciál slovenského športu ešte stále nebol objavený.

Náročné podmienky, veľa driny a odriekania, charitatívne vnímanie športu zo strany potenciálnych sponzorov – to je len zlomok nástrah, s ktorými sa musí športový marketing na Slovensku potýkať. Na druhej strane tu ale máme zaujímavé výsledky, finančnú pomoc zo strany rodičov, hodnotný mediálny zásah, pozoruhodný počet televíznych či internetových divákov – to všetko nasvedčuje obrovskému potenciálu športového marketingu.

Nanešťastie, slovenský šport sa partnerom a divákom stále nevie predstaviť v pozícii zábavného biznisu. Ostal zaseknutý v 90. rokoch minulého storočia. Aktuálny nepriaznivý stav má za následok nezáujem sponzorov a klesajúcu návštevnosť športových udalostí. Skúsenosti spoločnosti OBOR pomôžu ktorémukoľvek športu zorientovať sa na trhu. Ukážeme vám, ako byť atraktívnym pre bežných ľudí a čím osloviť možných partnerov.