Vladimír Janček

Marketing slovenského hokeja sa v roku 2018 dostal do fázy, kedy sa prestal len zachraňovať, ale začal pracovať na rozvoji. Počet sponzorov, ako aj tržby z marketingu postupne rástli a tak sa hokej rozhodol, že je načase dostať pod kontrolu ďalší zdroj príjmov – merchandise.

SZĽH používal jedno logo, reprezentácia mala vlastné logo a zároveň na dresoch bol štátny znak, ktorý nebolo možné chrániť ochrannou známkou. Zámer bol zjednotiť identitu pod jeden symbol a využiť tento potenciál.

Obmedzili by sme tak hokejových parazitov, dali exkluzívny benefit našim oficiálnym partnerom a zároveň sa postarali o ďalší zdroj príjmov.

Od začiatku roku 2018 sme pracovali na novom hokejovom logu. Vytvorili sme komisiu z najlepších odborníkov Slovenska na tvorbu loga, oslovili tvorcov, vyberali a testovali. Výsledkom bolo logo, ktoré si zachovalo národnú hrdosť a prinášalo fanúšikom symbol návratu k úspechom.

Škoda len, že sa okolo loga začali šíriť nepravdivé mýty, menili sa rýchlo zákony, vyjadrovali sa neznalí politici a obviňovali tvorcov z bosoráctva ...

Asi sme predbehli dobu komerčného športu na Slovensku...

Tagy