Vladimír Janček

Analýza mediálnej hodnoty a viditeľnosti jednotlivých reklamných plôch televíznych hokejových zápasov nám pomohli nielen pri rokovaniach s potenciálnymi partnermi. Neoceniteľné boli výsledky aj pre aktuálnych partnerov.

Slovenský hokej mal partnerstvá rozdelené do troch úrovní. Generálny partner, hlavný partner a partner. Počas jedného zápasu získa úroveň partner mediálnu hodnotu cca 30 000 Eur a hlavný partner hodnotu približne 50 000 Eur.

Práve pri generálnom partnerovi sme prieskumom zistili, že navrhnuté rozloženie reklamných plôch na ľade a mantineloch generuje mediálnu hodnotu len okolo 55 000 Eur. My sme sa však potrebovali dostať na sumu 80 000 Eur.

Problémom je stredové pásmo, kde bolo umiestnené logo generálneho partnera. Toto pásmo má svoje výhody pri snímaní cez hlavnú (vodiacu) kameru na veľkých štadiónoch, ale aj nevýhody pri malých štadiónoch. Tak sme existujúcu pozíciu stredového kruhu doplnili o dve plochy na ľade za bránou. Podobný problém bol aj na úrovni hlavného partnera, kde mal partner logo v spodnej časti stredového pásma. Na malých štadiónoch nebolo logo skoro vôbec viditeľné a tak sa neskôr presunulo do kruhu k bráne.

Bez čísel by sme boli síce spokojní, ale bohužiaľ povrchní.

Tagy