Vladimír Janček

Podelím sa s vami o zaujímavú hokejovú skúsenosť. Spoločnosť X sa rozhodla rokovať o podmienkach sponzorovania slovenského hokeja.

Rokovanie prebiehalo štandardne. Vo finále sme sa dostali k otázke sumy za ročné partnerstvo - 120 000 Eur za danú úroveň partnerstva. Potenciálny partner však ostal prekvapený z tejto sumy a navrhol za celoročné partnerstvo 20 000 Eur.

Na mieste je teraz otázka, ako vie šport alebo partner stanoviť, akú hodnotu má šport?

V hokeji sme túto dilemu vyriešili pomerne rýchlo. Za pomoci prieskumnej agentúry, jej medzinárodných skúseností a mediálnych čísel, sme vypočítali hodnotu každého reklamného nosiča za jeden hokejový zápas reprezentácie, ktorý bol odvysielaný v TV. Viď obrázok...

Prieskum ukázal, že vizibilita log partnera danej úrovne má hodnotu cca 30 000 Eur na jeden zápas. To niekoľkonásobne prevyšuje sumu 20 000 Eur, ktorú ponúkal potenciálny partner za celoročné partnerstvo. Hokej garantoval každému partnerovi minimálne 7 domácich reprezentačných zápasov za sezónu.

Čísla opäť ukázali, že šport musí mať svoju hodnotu a nemal by sa predávať hlboko pod cenu. Je dobré byť pripravený a mať svoj šport pod kontrolou. A to ako na strane športu, tak aj na strane sponzora.

Tagy