Vladimír Janček

Každý partner, ktorý sa rozhoduje, či sa so športom spojí alebo nie, by mal myslieť na to, že okrem investície do partnerstva musí rátať aj s financiami na informovanie o partnerstve. Rozdelenie je nasledovné: 1/3 tvorí investícia do partnerstva a 2/3 financie na informovanie o partnerstve. Ak sa pozabudne na druhý krok, z investície sa stáva dar. To je presne to, čo rozmaznáva športy, podporuje ich v lenivosti a zároveň degraduje športový marketing.

Úspech vs neúspech marketingu v športe môžeme vidieť na grafe podporenej znalosti partnerov.
V našom grafe je vidieť partnerov, ktorí do spojenia s hokejom investovali. Ich znalosť je na úrovni 50 – 70 % (zelené pole).
V grafe je aj pekne znázornený zdravý rast nového partnera v čase. Za dva roky ste v topke – červená čiara.

Druhú úroveň (žlté pole) tvoria spoločnosti na úrovni 20 - 30 %, ktoré investovali 1/3 investícii do informovania o partnerstve a sú trochu opatrnejší. Posledná skupina (červené pole) je tvorená z firiem, ktoré neinvestovali nič alebo minimum financií do informovania. Náš graf ukazuje len úvod do športového marketingu a tou je znalosť partnera v spojitosti so športom. Druhou, dôležitejšou fázou, je prepojenie na predaj svojich produktov cez šport.

Tagy