Vladimír Janček

Na začiatku našej cesty sme zrealizovali prvý detailný reprezentatívny prieskum o slovenskom hokeji. Výsledky neboli vôbec pozitívne, ale ponúkli hokeju fakty a odrazový mostík. Viď obrázok.

Preto bolo dobré, že hokej prevzal krízový manažér, ako aj to, že sa do hokeja pomaly začali vracať hokejové osobnosti, či odborníci zo Slovenska a zahraničia. To bola pre hokej DÔVERA - prvý dôležitý atribút „Športu pod kontrolou“.

Z môjho pohľadu si hokej prešiel od roku 2016 učebnicovými fázami oživenia športu. To je AKTIVITA - druhý dôležitý atribút. Nultou fázou oživenia je uvedomenie si potreby zmeny v hokeji.

Fázy oživenia:

  1. ŠPORTOVÁ STRATÉGIA ROZVOJA,
  2. MARKETINGOVÁ STRATÉGIA ROZVOJA a
  3. STRATÉGIA ROZVOJA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY.

Prvé výsledky úspešnej realizácie týchto troch fáz sme mohli vidieť už počas rokov 2018/2019 a nakoniec aj úspešným zvládnutím MS 2019. Stačili 3 roky na to, aby sa hokej dostal pod kontrolu a stal sa z neho zaujímavý produkt pre partnerov, médiá i divákov. A to je posledný, tretí atribút - KVALITA.

Tri fázy oživenia a tri atribúty „Športu pod kontrolu“ slúžia ako návod aj pre iné športy a športovcov, ako začať fungovať v 21. storočí.

Tagy